Aardgas onder de Noordzee, maar hoeveel?

Een juichend bericht van staatsbedrijf Energie Beheer Nederland in de Telegraaf. Er zitten nog voor miljarden euro’s aan extra aardgas en misschien ook olie onder de Nederlandse Noordzee.

Het bericht volgt op nieuws uit Engeland waar eerder  melding werd gemaakt van nog $500 miljard  nog te winnen olie en aardgas onder de Engelse Noordzee. Dergelijke getallen klinken heel mooi… maar behoeven enige nuancering en context.

Op de allereerste plaats, in beide krantenberichten geven geen duidelijkheid over om wat voor cijfers het gaat. Gaat het om ‘Gas In Place?’ , Proven reserves? Technisch Winbare reserves? Hoeveelheden olie  en gas reserves een getal geven is sterk afhankelijk van waar je naar kijkt. Dergelijke persberichten gebruiken graag het mooiste grootste getal. De totale hoeveelheid olie of gas die zich onder de grond bevindt. Dat is echter vaak niet wat er uiteindelijk boven de grond komt. Dat is vaak slechts een fractie daar van. Hoeveel verschilt enorm, en je zult eerst proefboringen moeten doen om dat verder te bepalen. Het getal dat je dan krijgt zijn de technisch winbare reserves. Hoeveel van de totale hoeveelheid olie en gas kunnen we met de huidige technologie om hoog krijgen. Ook dat getal is eigenlijk te groot en niet zo relevant. Het gaat om de hoeveelheid olie en gas die niet alleen technisch, maar ook economisch winbaar is.  En ook dat getal is wederom veel kleiner. Vaak blijft er op die manier slechts 4% tot 10% van de totale hoeveelheid die in eerste instantie de krant haalde over.  En tot slot zijn reserves waardeloos tot dat ze in productie komen. Het getal dat uiteindelijk bepalend is gaat niet over reserves maar over de stroom. Hoeveel kan er per dag opgepompt worden. Zo zijn de reserves aan teerzanden in Canada gigantisch, maar is de productie erg lastig en dat resulteert dus in een kleine stroom.

Een klassiek voorbeeld is de hoeveelheid schaliegas onder de Nederlandse bodem die via EBN in 2009 de Nederlandse media haalde. We zouden wel voor 5X het Slochteren veld aan aardgas hebben. Dat getal was Gas in Place. Daar is nu aan technisch winbare reserves (vermoedelijk) nog ‘10% van het Slochterenveld’ van over. Of dat economisch winbaar is, is een nog niet beantwoorde vraag. Het ministerie van economische zaken schat dat het maximaal 5% van onze dalende gasproductie kan vervangen. Voor meer uitleg zie dit blog over hoe berichten over schaliegas reserves in Engeland op waarde te schatten.

De economische winbaarheid van olie en aardgas onder de Noordzee gaat uiteindelijk bepaald worden door de noodzakelijke infrastructuur. De productie op de Noordzee is in 2000 gepiekt, de productieniveau;s zijn terug gezakt naar dat van de jaren zeventig. Veel van de grote oude olievelden raken uitgeput en er zijn chronische problemen met de verouderde infrastructuur op de Noordzee. Veel van de oude pijpleidingen, overslag stations en boorplatforms zouden vervangen moeten worden. Een beslissing die steeds maar uitgesteld wordt, ondanks een sterk oplopende hoeveelheid ongelukken. De vraag is de gigantische investeringen die dit vergt nog opgebracht kunnen worden om de laatste kleine olie en gasvelden die er nog zijn leeg te pompen.

Een ander stukje context dat mist is wel terug te vinden in de laatste Focus on Dutch Gas van EBN. Ook in Nederland is de gasproductie aan het terug lopen. EBN verwacht dat de aardgasproductie uit zowel Slochteren als de kleinere velden fors zal dalen. In 2006 was dat 40 miljard kuub,  nu nog 30 miljard kuub aan aardgas opgepompt uit deze kleine velden, in 2030 is daar nog maar 10 miljard kuub van over. EBN hoopt dat de industrie 20 miljard euro wil investeren in onder andere schaliegas winning om het productie niveau op 30 miljard kuub te houden. Ook dan zal de totale hoeveelheid gas terug zakken. In 2023 produceren we minder aardgas dan de BV Nederland zelf verbruikt. Ik heb een sterk vermoeden dat aardgas onder de Noordzee en schaliegas daar weinig aan gaan veranderen.


Open brief aan de minister
Een rekening van 42 miljard euro
Aardgas onder de Noordzee, maar hoeveel?
Energie akkoord is de olie vergeten
Kan de biobased economie een oliecrisis voorkomen?
Het principe

 

 

About

View all posts by