Welkom

Welkom bij stichting peakoil nederland

Feit is dat de conventionele olieproductie aan het dalen is. Onze inschatting is dat de algehele olieproductie snel zal volgen en olie de komende jaren duurder,leovegasvuiler en van lagere kwaliteit zal zijn. Deze toenemende schaarste heeft een grote impact op een olieverslaafde maatschappij. Wij doen naar onderzoek naar de grote vraag: hoeveel olie er nog over en welke gevolgen zal dit hebben voor economie en maatschappij. Met die kennis proberen we beleidsmakers, politici en bedrijven te overtuigen van de noodzaak voor een snelle transitie in chemie en transport. Een transitie weg van olie afhankelijkheid. Om dat te kunnen doen zijn we afhankelijk van uw inzet. Steun ons!

Peakoil Nederland is grotendeels een vrijwilligersorganisatie. Een groep van 10 vrijwilligers is actief met onderzoek, voorlichting en lobbywerk. Daarnaast kunnen we beroep doen op een breed netwerk van experts, zowel binnen als buiten Nederland. Onder andere door ons lidmaatschap van the Association for the Study of Peakoil and Gas (ASPO) een internationaal netwerk van wetenschappers, researchers en peakoil voorlichters. Meer weten?

Wie zijn wij?

Feit is dat de conventionele olieproductie aan het dalen is. Onze inschatting is dat de algehele olieproductie snel zal volgen en olie de komende jaren duurder, vuiler en van lagere kwaliteit zal zijn. Deze toenemende schaarste heeft een grote impact op een olieverslaafde maatschappij. Wij doen naar onderzoek naar de grote vraag: hoeveel olie is er nog en welke gevolgen zal dit hebben voor economie en maatschappij. Met die kennis proberen we beleidsmakers, politici en bedrijven te overtuigen van de noodzaak voor een snelle transitie in chemie en transport. Een transitie weg van olie afhankelijkheid. Soms doen we ook onderzoek samen met, of voor andere non-profit organisaties.

Peakoil Nederland is grotendeels een vrijwilligersorganisatie. Een groep van 15 vrijwilligers is actief met onderzoek, voorlichting en lobbywerk. Daarnaast kunnen we beroep doen op een breed netwerk van experts, zowel binnen als buiten Nederland. Onder andere door ons lidmaatschap van the Association for the Study of Peakoil and Gas (ASPO) een internationaal netwerk van wetenschappers, researchers en peakoil voorlichters.

 

Wanneer raakt de olie op?

Deze vraag wordt ons vaak gesteld. Het antwoord is eenvoudig: De olie zal nooit opraken. Het probleem zit hem in het feit dat het oppompen steeds meer moeite gaat kosten. De productie van een olieveld stijgt, bereikt een maximum en daalt daarna. Dan wordt het moeilijker en moeilijker de resterende olie te winnen. Een alom bekend fenomeen in de olie- industrie wat wordt genoemd. Peakoil wordt bij elk olieveld waargenomen, en als zodanig onomstreden. De uitspraak: we hebben nog voor 30 jaar olie& is daarmee dus onjuist. Het suggereert dat we al die olie op het zelfde tempo kunnen oppompen. En dat op het eind een olieveld dus helemaal leeg is. Dit is echter absoluut niet het geval.

 

Hoeveel olie is er nog?

Er wordt ruwweg 85 miljoen vaten (van 159 liter) olie per dag opgepompt. Olie is een fossiele brandstof, en een kenmerk van fossiel is dat het al heel lang in de bodem zit. Na decennialange speurtochten van vele oliemaatschappijen en overheden, staat ondertussen wel vast dat de grootste oliebronnen allemaal zijn aangeboord. Er worden nog steeds nieuwe oliebronnen gevonden, maar de hoeveelheden daarvan nemen sinds de jaren alleen nog af. Omdat de wereld elk jaar meer olie oppompt, teren we in op oude reserves. Sinds de jaren tachtig pompen we meer olie op dan dat er aan nieuwe olie gevonden wordt.

Bron: ASPO International, olie in Giga barrels

De twee grote vragen zijn dus: Wanneer piekt de olieproductie? en Wanneer kan het aanbod de vraag niet meer bijhouden? Dat lijkt misschien een simpele optelsom, maar in de praktijk is die niet eenvoudig te maken. Dat komt ondermeer door geheimhouding en onduidelijkheid in data omtrent olieproductie en oliereserves. Het komt ook doordat de olieproductie niet alleen bepaald wordt door geologie maar ook door marktwerking, technologie en politiek. Peakoil zal (wereldwijd) dus bereikt worden op het moment het moment waarop het economisch niet langer uit kan om de olieproductie op te voeren, en conflicten, wetgeving en andere politieke barrires niet weggenomen. Jarenlang gingen veel wetenschappers en oliebedrijven er van uit dat het piekolie moment ergens na 2030 zou plaats vinden. Door onder andere het werk van een groep onafhankelijke oliegeologen, analisten en publicisten verenigd in ASPO (the Association on the Study of Peak Oil) wordt het steeds duidelijker dat de piek eerder zal plaats vinden. De schattingen lopen uiteen van de zomer van 2008 tot ergens in 2020. Het precieze tijdstip zal pas achteraf vast te stellen zijn. Het zal ook niet op dag terug te voeren zijn, maar een periode van mogelijk jaren. Aangezien olievoorraden en markttoestanden de piek(en) zullen afvlakken. Ook steeds meer grote oliebedrijven (o.a. Total en Shell) sluiten zich aan bij deze consensus, hoewel ze het woord  nog steeds niet in de mond willen nemen.

Een aantal voorspellingen

Peakoil Nederland Piekolie tussen 2010 en 2017
piekt rond 2015 en aanbod kan vraag niet bijhouden
Total Maximale productie daalt na 2015
IEA Peakoil rond 2030, rond 2010 kan aanbod vraag niet bijhouden
CERA Peakoil rond 2030
Skrebrowski Tussen 2010 en 2015
Energy Watch Group 2006
PeakOilTaskforce Piek goedkope olie rond 2013
Peak Oil Forecasts Plateau tussen 2005 en 2015

*
Productieprognose ASPO Internationaal (2007) en vraagprognose Internationaal Energie Agentschap (2006)

Vraag en aanbod

De andere vraag, wanneer wordt er te weinig olie geproduceerd om aan de vraag te voldoen, is zo mogelijk nog lastiger te beantwoorden want zowel vraag als aanbod zijn sterk afhankelijk van hoe we onze economie inrichten. Duidelijk is wel dat als vraag naar olie in het zelfde tempo zou doorgroeien als de laaste jaren er een gapend gat tussen aanbod en vraag zal ontstaan. In bovenstaande grafiek zie je de (mogelijke) ontwikkeling van de olieproductie en de inschatting van de vraag naar olie van het Internationaal Energie Agentschap uit 2007. Het is een onderzoeksinstituut uit Parijs dat namens de landen verenigd in de OESO (alle westerse olie importerende landen) onderzoek doet naar energiebeleid en haar lidstaten beleidsadviezen geeft.
Als de vraag steeds verder stijgt (door toenemende welvaart in het westen en in opkomende economien als China en India bijvoobeeld) en het aanbod daalt, dan groeit het gat steeds sneller. Dat betekent over de lange termijn stijgende prijzen en dus vraaguitval. Sommige olie consumenten zullen stoppen met olie gebruiken omdat de prijs te hoog wordt.

De olieprijs

De algemene verwachting is dat de olieprijs de komende tijd flinke schommelingen laat zien. Stijgt de prijs, dan volgt er vraaguitval en een tijdelijk overschot op de markt en dus een lagere prijs. Trekt de vraag weer aan, dan stijgt de prijs weer. Door het ontbreken van buffercapaciteit op de markt worden ook de gevolgen van verstoringen in de aanvoer door bijvoorbeeld weersomstandigheden, conflicten of ongelukken veel groter. De algemene trend blijft dat olieprijs stijgt. De prijs steeg tot aan het uitbreken van de kredietcrisis tot historische hoogtes (150 dollar per vat) en was een van de indirecte oorzaken van de kredietcrisis. Daarna maakte de prijs zijn grootste val ooit door en de prijs zal naar verwachting al schommelend weer stijgen naar een nieuw hoogte record. De prijs blijft schommelen tussen een niveau dat te hoog is voor de economie en een prijsniveau dat te laag is voor het dure deel van de olieproductie.

Gas en kolen

Geldt het peakoil principe ook voor aardgas en kolen? Ja, ook voor aardgas en kolen stijgt de productie en gaat de netto opbrengst daarna dalen omdat er steedsleovegas meer energie moet worden geinvesteerd om aardgas en kolen te winnen al is de geologie anders dan bij olie. En de data rond aardgasreserves en kolenreserves zijn nog onbetrouwbaarder als die rond olie. Niettemin is ook daar een ruwe schatting voor te geven, met een aardgas-piek tussen 2020 en 2030 en een steenkolenpiek tussen 2035 en 2070. Voor aardgas moet worden opgemerkt dat aardgas sterk afhankelijk is van pijpleidingen, en er dus sprake is van regionale gaspieken in Noord-Amerika en Eurazie. Ook kan onconventioneel gas uit bijvoorbeeld steenkolenlagen hier een groot verschil uit gaan maken. Steenkool heeft het imago goedkoop en ruim voorradig te zijn, maar schijn bedriegt. Er zijn slechts 6 grote steenkool exporterende landen en het transport van steenkool is duur en kost veel energie. De energiewaarde van steenkool verschilt per soort steenkool en dus kan een piek in energiewaarde veel eerder optreden als een piek in productie volume.

 

Leovegas

Er is een partij opgestaan vanuit de mediawereld, die aandacht besteed aan dit alsmaar groeiende probleem. Leovegas is een onderneming die zich bezighoudt met online entertainment in de breedste zin des woord. Variërend van online casino mogelijkheden tot aan het leovegas crowdfundingplatform. Mocht u nog niet bekend zijn met Leovegas lees hier dan een uitgebreide beschrijving van het Leovegas bedrijfsprofiel. Alles is er aan gelegen om een zo compleet mogelijk en duidelijk mogelijk beeld te geven van de werkzaamheden die leovegas verricht. De marketing afdeling staat onder leiding van Sjoerd Koenen, die oprecht begaan is met de afnemende olie voorraad. Het is er bij hem van oudsher letterlijk met de paplepel ingegoten. Zijn vader was werkzaam bij de Shell en Koen heeft jarenlang het olieprobleem vanaf de andere kant bekeken, waar het toch vaak echt alleen maar om geld gaat. leovegas heeft mede door Koen de norm van milieubewustheid meegenomen in de bedrijfscultuur en zelfs in de missie statement.

Dit maakt Leovegas direct een uitermate geschikte partner om mee samen te werken en om te kijken wat er op korte, maar vooral ook op lange termijn gedaan kan worden aan de reeds beschreven problematiek.  De manier waarop de samenwerking al op korte termijn vorm gekregen heeft is middels het leovegas Olie-vrij rijden initiatief. Alle medewerkers  van het bedrijf rijden in een elektrische auto. leovegas heeft dit kunnen bekostigen door weer te partneren met een serieuze partner als Tesla. daar noemen we dan ook een prachtige partij. Een partij waar je tevens op kunt bouwen waneer het gaat om innovatie en milieu-vriendelijkheid. Kosten nog moeite worden bespaard om een samenwerking met dit soort partijen in de weg te staan. Deze groepen hebben een extreem grote database aan klanten en of geïnteresseerde, betrokken mensen. De eerste stappen zijn gezet. Nu willen we graag doorpakken om deze vruchtbare samenwerking ook daadwerkelijk vruchten af te laten werpen.

 

 

Piekolie en de kredietcrisis

Welke invloed heeft de kredietcrisis op peakoil, en omgekeerd? Op dit moment lijkt het er op dat de kredietcrisis er voor gezorgd heeft dat de vraag naar olie met enkele miljoenen vaten per dag is gedaald. Daardoor, en doordat veel oliehandelaren in geldnood kwamen, is de prijs van olie aan sterke schommelingen onderhevig. Van een piek op 147 dollar in 2008, naar een dieptepunt op 30 dollar een jaar later en ondanks het uitblijven van economisch herstel een terugkeer naar 100 dollar per vat nu. Onzekerheid in de financiële wereld zorgt er op zijn beurt er weer voor dat veel nieuwe olieprojecten zijn stilgelegd of vertraagd. Veel van de nieuwe en lastig winbare olieprojecten in bijvoorbeeld het noordpoolgebied, de diepzee en de teerzanden zijn alleen winstgevend bij een olieprijs boven de 70 dollar per vat. Bovendien kunnen ook olieproducenten moeilijker aan investeringskredieten komen. Iets wat ook opgaat voor duurzame energieprojecten. De grote vraag is nu wat er sneller gaat, de vraagdestructie door de economische crisis, of de terugval in productie. Het is denkbaar dat er door achterblijvende investeringen een versnelde piek plaats zal vinden de kredietcrisis gevolgd zal worden door een oliecrisis.
Tot slot. Een van de directe veroorzakers van de kredietcrisis was het feit dat veel Amerikanen moesten kiezen tussen het afbetalen van hun hypotheek en de torenhoge brandstofprijs.


Welkom

Wat is peakoil

Tools

Contact